Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
Skip Navigation Linksinici

documentació

quina documentació he de presentar en l'embarcament?

Tots els passatgers hauran de disposar de la documentació exigida per la normativa vigent (DNI, passaport, targeta de resident). Cap passatger no embarcarà sense documentació.

Si tens targeta de resident i/o de família nombrosa, et recomanem que la portis en el moment d'emetre la targeta d'embarcament a la finestreta per si hi hagués algun problema informàtic per validar-la.

 

quina documentació necessito per beneficiar-me de les bonificacions de resident, militar o família nombrosa?

En el moment de l'embarcament serà necessari aportar documentació que acrediti aquestes situacions (targeta militar TIM, llibre de família o acreditació de residència).

 

com puc acreditar la residència per gaudir de la bonificació?

  • Ciutadans espanyols: el certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament on resideixen acompanyat pel document nacional d'identitat com a document identificatiu. Per als ciutadans espanyols menors de 14 anys que no tinguin DNI, només serà necessari presentar el certificat d'empadronament de l'ajuntament.
  • Ciutadans estrangers: el certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament on resideixen acompanyat pel document nacional d'identitat o passaport com a document identificatiu.
 

què és l'assegurança d'anul·lació de bitllets?

Contractant aquesta assegurança pots recuperar l'import dels bitllets si, per causes accidentals o de força major, incloses a les condicions de l'assegurança, no pots fer el viatge. L'import de l'assegurança varia en funció de l'import total del bitllet, i la quantia mitjana és del 3,3%, una vegada aplicats els càrrecs i les bonificacions (que en cap cas no seran reemborsats).
La contractació de l'assegurança haurà de formalitzar-se al mateix temps que l'emissió del bitllet i no es podrà contractar després que el bitllet ja estigui pagat.

La contractació de la pòlissa es fa amb la companyia Axa Assistance, a la qual has de reclamar el reemborsament del bitllet en cas d'anul·lació.  

 

si m'han sostret la documentació o l'he perduda, quins documents he de presentar?

Si el document està caducat cal presentar el resguard de renovació i, en cas de pèrdua o sostracció del document, la denúncia de la comissaria.